Filozofia

1

Filozofia firmy Neudorff spočíva:

  • na koncepcii vysoko účinných látok v oblasti ochrany rastlín, ktorá je
    v súlade s prírodou.
  • na šetrnom zaobchádzaní so životným prostredím, a to chceme zdôrazniť.
  • na používaní čo možno najviac prírodných a sekundárnych surovín.
  • na koncepcii vysoko účinných látok v oblasti ochrany rastlín, ktorá je v súlade s prírodou.
  • na šetrnom zaobchádzaní so životným prostredím, z vnútorného presvedčenia, a to chceme zdôrazniť.
  • na používaní čo možno najviac prírodných a sekundárnych surovín.
1

Pri výrobe produktov pracujeme s obnoviteľnou, bezpečnou energiou. Elektrický prúd vyrábame za pomoci vlastnej vodnej elektrárne.

Ucelený koncept firmy Neudorff