Výskum a vývoj

Neudorff vykonáva výskum a vývoj v oblasti svojich výrobkov sám.

1

Tajomstvo úspechu: Vlastný vývoj
Skúšky prírodných účinných látok vykonáva výskumné záhradné centrum
v Aerzene, neďaleko mesta Hameln presláveného potkaniarom.Všetky potrebné skúšky prebiehajú v moderných skleníkoch, na vonkajších priestranstvách, ale aj
v špeciálne klimatizovaných komorách tak, aby sa mohli z jednotlivých účinných látok vyvinúť príslušné produkty. Voľba definitívnych formulácií a záverečné skúšky sa vykonávajú v laboratóriách priamo v Emmerthale.
Všetky tieto práce sú chránené národným aj medzinárodným patentovým právom.

1

Základ pre vývoj výrobkov tvorí: Primárny výskum
Tento základný výskum prebieha z väčšej časti v spolupráci s výskumným ústavom Eco-Care v Kanade. Spolupráca medzi firmou Neudorff a Eco-Care začala v roku 1991. Výskumný ústav v Kanade pracuje výhradne pre spoločnosť Neudorff. Tím tvoria skúsení vedci v odbore výskumu účinných látok pre insekticídy, moluskocidy, herbicídy a fungicídy.

 

Spoločnosť Neudorff vykonáva výskum a vývoj v oblasti svojich výrobkov sama.