Ochrana dát

Spracovanie a používanie osobných dát

Spoločnosť Neudorff berie ochranu osobných údajov veľmi vážne. Pomocou technických a organizačných opatrení chráni vaše osobné údaje pred neúmyselnou zmenou, stratou, neoprávneným prístupom k nim alebo ich neoprávneným odovzdaním ďalej podľa § 6 ods. 1 zákona č. 425/2002 Z. z., teda povinnosť získavať, spracúvať a zhromažďovať osobné údaje len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

Chceme vás uistiť, že sme urobili technické a organizačné opatrenia zabezpečujúce ochranu dát podľa predpisov. Uložené dáta budú použité výlučne na štatistické účely a nebudú ako celok, ani ich časť,
k dispozícii tretím osobám. Pri každom vyžiadaní nejakého súboru z našej ponuky sa prístupové dáta ukladajú. Každý dátový záznam sa skladá z: IP adresy, predchádzajúcej stránky (ak sa zasiela cez webový prehliadač), názvu súboru, dátumu a hodiny, preneseného objemu dát, obsahuje štatút prístupu a typ webového prehliadača. Tak môžeme naše webové stránky optimálne prispôsobiť vašim potrebám.

To sa týka aj výherných akcií, keď vaše meno, adresu, e-mailovú adresu spracovávame iba na vlastné štatistické účely a nebudeme ich poskytovať, predávať ani požičiavať tretím subjektom.
Platí to aj pre výňatky z textu.

Odkazy na iné webové stránky

Naša ponuka on-line obsahuje aj odkazy na iné webové strany. Dodržiavanie ustanovení na ochranu dát, ani iných ustanovení zo strany prevádzkovateľov externých stránok nie sme schopní ovplyvniť.

Otázky, námety a komentáre

V prípade otázok, námetov a komentárov týkajúcich sa ochrany dát sa na nás obráťte prosím pomocou e-mailu.

Zmeny v prehlásení o ochrane dát

Pri neustále sa rozvíjajúcom internete a s tým súvisiacimi častými zmenami platných právnych noriem je potrebné z času na čas naše informácie týkajúce sa ochrany dát upraviť. Budeme vás tu o týchto novinkách informovať.