Loxiran -S- Prípravok proti mravcom

Loxiran -S- je rýchle účinkujúci prípravok na odstránenie obťažujúcich mravcov na cestách a iných spevnených alebo vydláždených plochách a terasách. Obsahuje ako účinnú látku pyrethrin.

Insekticídny granulát, ktorý možno použiť dvojakým spôsobom, buď vo forme posypu alebo vo forme postreku.

Ak sa rozhodnete pre posyp, treba prípravkom rovnomerne posypať mravčie cestičky 2 – 4 zarovnanými lyžičkami granulátu na 1 m2 a nasypať aj do mraveniska. Na postrek treba pripraviť roztok – v 0,5 litre

vody rozpustiť 2 zarovnané lyžičky prípravku. Roztok treba nastriekať do mraveniska aj na mravčie cestičky (približne 0,5 – 1 liter na 1 m2). Obsah 100 g vystačí na 5 litrov roztoku.

Odporúča sa aplikácia ráno alebo večer, keď je väčšina mravcov v mravenisku. Z hľadiska ochrany užitočných organizmov sa odporúča uprednostniť cielený postrek. Nepoužívajte ho na silne naklonených plochách, kde je nebezpečenstvo spláchnutia do vodných tokov – hlavne pri daždi alebo pri zálievke.

V bezprostrednej blízkosti vodných tokov (do 5 – 10 m) sa prípravok nesmie používať.

Na likvidáciu mravcov v dome je vhodnejší prípravok: Loxiran Mravčí bufet proti mravcom.

 

späť