KBÚ

V Kartách bezpečnostných údajov nájdete presné informácie o jednotlivých produktoch – od vplyvov na životné prostredie cez ochranné opatrenia pri používaní prípravkov až po pokyny na skladovanie, transport a likvidáciu obalov.